ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος : Μανωλά Σταματία
Αντιπρόεδρος : Μαυρίδης Κωνσταντίνος
Γ. Γραμματέας : Σταυροπούλου Αντωνία
Ταμίας : Δημητρίου Σοφία
Μέλος : Παύλου Ιωάννα

 

Share: